Trang chủ | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ
Thứ bảy, 19-04-2014

STT

TÊN ĐƠN V

HÀNG  HÓA

1

 

Công ty Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật II

28 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1

Thuốc trừ bệnh cây KITAZIN 17G

 

2

Công ty Cổ Phần Khử Trùng - Giám Định VIETNAM

29 Tôn Đức Thắng - Quận 1
Thuốc trừ bệnh cây trồng CHAMpiom 57.6DP
3

Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông

Lô C5-6-7 đường 7C - KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ sâu Bazan 95SP
4

Công ty TNHH Thanh Sơn Hoá Nông

Lô C5-6-7 đường 7C - KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ sâu Just 050 EC
5 Công Ty Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12 - CN Lê Minh xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ bệnh lúa TUNGONE 430EC
6 Công Ty Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12 - CN Lê Minh xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ sâu TUNGCYDAN 30EC
7 Công Ty Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12 - CN Lê Minh xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ sâu TUNGRELL 25EC
8 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ ToBon
28/29 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Tân Bình
Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng TOBON 101  4T, 20T
9 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ ToBon
28/29 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Tân Bình
Thuốc trừ bệnh cây trồng PONER 40T
10 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ ToBon
28/29 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Tân Bình
Thuốc trừ sâu sinh học BT SHIAN 32wp
11 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ bệnh cây trồng BIBIM 300WP
12 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ bệnh cây trồng TUNGSUPER 300EC
13 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ cỏ LYRIN 410DD, 480DD, 530DD
14 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại & Dịch Vụ Ngọc Tùng
Lô E21-22-23 Đường số 12, KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ sâu TUNGSONG 18SL,25SL, 95WP
15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tân Qui
365 Trần Xuân Soạn - Phường Tân Kiểng - Quận 7
Thuốc trừ sâu STOP 5DD
16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Tân Qui
365 Trần Xuân Soạn - Phường Tân Kiểng - Quận 7
Thuốc kích thích sinh trưởng cây trồng 3G giá giòn giòn 1,5WP

 17

Công Ty Vật Tư Bảo Vệ Thực Vật II

28 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1

Thuốc trừ bệnh cây KITAZIN 17G

 18

Trung Tâm Tư Vấn Công Nghệ Nông Sản Thực Phẩm & Môi  Trường

66 Nguyễn Văn Trổi -P8. - Quận Phú Nhuận

Sản phẩm xử lý mùi hôi GEM-K

 

19 Công ty Thanh Điền
19(B20) Đường số 9 - C/X Rada - Phường 13 - Quận 6
Thuốc trừ bệnh Nicozol 25SC
20 Công ty Đồng Xanh
89 Đường số 1 - Phường Bình Thạnh Đông - Bình Tân
Thuốc trừ sâu Mospha 80EC
21 Công ty Đồng Xanh
89 Đường số 1 - Phường Bình Thạnh Đông - Bình Tân
Thuốc trừ cỏ Sifa 28WP
22 Công ty Cổ Phần Dược Liệu Trung Ương 2
24 Nguyễn Thị Nghĩa - Quận 1
Hoá chất TRICLOSAN 60
23 Công ty Dương Phong
Lô IV8-IV9 Đường số 4 KCN Tân Bình - Phường Tây Thạnh - Tân Phú
Hoá chất TRICLOSAN 60

 

24 Công ty ALFA( SàiSòn )
B45 đường số 11- KCN Lê Minh Xuân - Bình Chánh
Thuốc trừ cỏ Alfaxone 20SL

 

25

Công ty Thuốc Sát Trùng VIET NAM
102 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 1
Thuốc trừ bệnh cây trồng Vicuron 250SC

26

Công ty ACP
153A Trần Huy Liệu - Quận Phú Nhuận
Thuốc trừ cỏ ANGEL 25SC
27 Công ty Liên Doanh Việt Pháp BACONCO
Lầu 8 - Toà Nhà BITEXCO - 19-25 Nguyễn Huệ - Quận 1
Thuốc trừ cỏ Sathi 10WP
28 Công ty Liên Doanh Việt Pháp BACONCO
Lầu 8 - Toà Nhà BITEXCO - 19-25 Nguyễn Huệ - Quận 1
Thuốc trừ bệnh Zoom 50SC
29 Công ty Liên Doanh Việt Pháp BACONCO
Lầu 8 - Toà Nhà BITEXCO - 19-25 Nguyễn Huệ - Quận 1
Thuốc trừ sâu Bestox 5EC
30 Công ty Bảo Vệ Thực Vật II
28 Mạc Đỉnh Chi - Quận 1
Thuốc trừ sâu Suco-F30ND
31 Công ty TNHH 1 Thành Viên Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn
Khu Phố 1- Phường Tân Thuận Đông - Quận 7
Thuốc trừ bệnh cây trồng Crop-Care 500SC
32 Công ty TNHH 1 Thành Viên Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn
Khu Phố 1- Phường Tân Thuận Đông - Quận 7
Thuốc trừ bệnh cây trồng HEXIN 5 SC
33 Công ty TNHH 1 Thành Viên Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn
Khu Phố 1- Phường Tân Thuận Đông - Quận 7
Thuốc trừ bệnh cây trồng Carbenzim 50WP
34 Công ty TNHH 1 Thành Viên Bảo vệ Thực Vật Sài Gòn
Khu Phố 1- Phường Tân Thuận Đông - Quận 7
Thuốc trừ sâu Dragon 585 EC
  Gửi email In thông tin
Trang chủ | Diễn đàn | Sơ đồ site | Liên hệ